Mapa areálu kláštera

mapaareal

1 - Parkoviště

10 - Venkovní scéna hospodářský dvůr

2 - Hlavní vstup 11 - Opatská zahrada

3 - Recepce / Obchůdek / Odpočinková místnost:
Hroznatova akademie, barokní štolový systém, dětské exkurze,
archeologická expozice 

12 - Historický mlýn- expozice, modely

4 -Návštěvní provoz
pokladna -prohlídky kláštera, koncerty v kostele 
informace
13 - Hroznatova lípa
5 - Kostel 14 - Gloriet
6 - Historická knihovna  15 - Skleník a domek zahradníka
7 - Klášterní muzeum 16 - Bývalé úřednické domky
8 - Jižní vstup do konventu - výstavní sál, výtah do kaple, modrý sál 17 - Hotel-restaurace 
9 - Barokní sýpka 18 - parkoviště pro hosty hotelu

 

Jak se k nám dostanete, aneb mapa ČR s naší lokací.